Experimental Economics Mongolia ————- Туршилтын Эдийн Засаг Монголд

Home » Судалгаа » Зан үйл

Зан үйл

Сүүлийн 10-15 жилийн туршид эдийн засгийн шинжлэх ухаанд хамгийн их халуун яриа өрнөж буй салбар бол зан үйлийн эдийн засаг (Behavioral economics) хэвээр байна. Зан үйлийн эдийн засаг нь эдийн засгийн онол болон сэтгэл судлал хоёрын зааг дээр үүссэн салбар ухаан юм. Зан үйлийн эдийн засаг нь хувь хүн болон байгууллагын эдийн засгийн шийдвэрт нөлөөлөх сэтгэл зүйн, нийгмийн, танин мэдэхүйн болон сэтгэл хөдлөлийн хүчин зүйлсийн нөлөөг судлаж эдгээр нь зах зээлийн үнэ, үр өгөөж, нөөцийн хувиарлалтад ямар үр дагавартай болохыг тогтоодог байна.

Эдийн засгийн онолын сүүлийн үеийн ололт амжилтаас-2015-12-15

Advertisements
%d bloggers like this: