Experimental Economics Mongolia ————- Туршилтын Эдийн Засаг Монголд

Home » Судалгаа » Контент шинжилгээ

Контент шинжилгээ

Advertisements

crawling


Д Долгорсүрэн бусад судлаачидтай хамтран цахим ертөнцөд үйл ажиллагаа явуулдаг буюу онлайн харилцдаг хүмүүсийн мэдээнд компьютерын програм ашиглан үгсийн тооллого хийх замаар мэдээний агуулгыг шинжилж мөн оролцогчидоос асуулга авч сэтгэл зүйн байдлаар нь ангиласны үндсэн дээр хүн амын янз бүрийн бүлгийн улс төрийн хандлагыг илрүүлсэн судалгаа хийсэн юм.

 

Судалгааны үр дүн

Online Social Behavior and Culture, with Sun-Ki Chai, Min Sun Kim, Jang-Hyun Kim, Dong-Wan Kang PDF abstract


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: