Experimental Economics Mongolia ————- Туршилтын Эдийн Засаг Монголд

Home » Судалгаа » Нийтийн сонирхол

Нийтийн сонирхол

Advertisements

Сонгодог эдийн засгийн онолын загварт эдийн засгийн шийдвэр гаргагчийг зөвхөн өөрийн ашиг сонирхолдоо хөтлөгдсөн хувь хун гэж төсөөлдөг бол сүүлийн үеийн эдийн засагчид энэхүү загвартаа өөрчлөлт оруулах шаардлагатайг туршилтын үр дүнгээр нотолсоор байна. Учир нь хүмүүс шийдвэр гаргахдаа зөвхөн өөрт хүртэх ашигаа хамгийн их болгох бус харилцагч этгээдэд ашиг хүртээх нь элбэг байсан юм. Бусдын буюу нийтийн ашиг сонирхлыг хувь хүн яагаад шийдвэртээ харгалзаж байна гэдгийг эдийн засагчид судалсаар байна.

human sociality

2011 онд АНУ-д жилдээ ДНБ-ний 2 хувьтай тэнцэх хэмжээний хандивын үйл ажиллагаа явагдсан байна. Өрх гэрүүдээс санал асуулга авахад өнгөрсөн жил дор хаяж нэг удаа тусламж үзүүлсэн бол жилдээ хандивын ажиллагаа нь нийлээд 300 тэрбум гаруй ам. доллар болдог байна. Хүмүүс яагаад хандив өргөж бусдад тусалдаг юм бол?
• Бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлэх гэж үү (нэр хүнд олох, бусад хүмүүс надыг гадуурхахгүй байх)
• Нийгмийн хэв журам, жаяг дагах
• Нөхцөлдсөн болон үл хамааран байдлаар бусдад туслах
• Бусдад туслаж өөрөө сэтгэл хангалуун байж баярлах

 

Хувь хүнд нийтийн төлөө гэсэн ашиг сонирхол байх шалтгааныг дараахь судалгааны үр дүнгээс харж болно.

The Role of Culture in Public Goods and Other Experiments, PS: Political Science & Politics, Vol. 44, issue 04, 2011, pp. 740-744.
Cultural Values and Behavior in Dictator, Ultimatum and Trust Games: Experimental Study, with Sun-Ki Chai, Katerina Sherstyuk PDF instructions
Endogenous Shifts Over Time in Patterns of Contributions in Public Good Games, with Sun-Ki Chai and Ming Liu PDF
Grid/Group Cultural Theory and Behavior in Public Goods and Bargaining Experiments, with Sun-Ki Chai, Kyle Hampton, Ming Liu PDF instructions survey
Role-assignment Algorithm and Behavior in Computer-Mediated Experiments, with Sun-Ki Chai, Kyle Hampton, Ming Liu PDF survey
Endogenous Preference Change and Behavior in Experiments, with Sun-Ki Chai and Ming Liu PDF abstract

Эдийн засагчид сонгуульд оролцдог уу? Төрийн Захиргаа, 2016/1 (39), хуудас 25-30.


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: