Experimental Economics Mongolia ————- Туршилтын Эдийн Засаг Монголд

Home » Судалгаа » Хөдөлмөрийн зах

Хөдөлмөрийн зах

Advertisements

jobmarket
PWC аас зохион байгуулсан 2013 оны санал асуулгаар дэлхийн компаниудын гүйцэтгэх захирлууд (СЕО)-ын 63 хувийг санаа зовниулж буй нэг том асуудал бол мэдлэг чадвартай боловсон хүчний дутагдал бол 58 хувь нь шинээр хөгжиж буй улсуудад ажиллах хүчний үнэ өсөж байгаа явдал гэв.


Д. Долгорсүрэн бусад судлаачдын хамт Хавайн иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалын судалгааны төслийн хүрээнд хөдөлмөрийн зах зээлд төрийн бодлого хэрхэн нөлөөлөхийг судалсан. Төрөөс цалингийн доод хэмжээг зах зээлийн тэнцвэрээс дээгүүр тогтоон өөрчлөсөн бол эрүүл мэндийн даатгалыг ажил олгогч албадан төлж буй тохиолдолд зөвхөн ажилтай иргэд эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах ба ажилгүйдэл өснө гэсэн онолын таамаглалыг эдийн засгийн туршилтаар нотолж чаджээ. Ажил олгогч эрүүл мэндийн даатгалыг сайн дурын хэлбэрээр төлдөг бол хөдөлмөрийн зах зээлийн үр ашиг буурч сайн дураар даатгалд хамрагсдын тоо огт үгүй болох аюултай юм байна. Харин цалингийн доод хэмжээг тэнцвэрээс доогуур тогтоосон тохиолдолд хөдөлмөрийн зах зээлийн үр ашиг хэвийн буюу цалин өөрчлөгдөхгүй байна гэхдээ хагас цагаар ажилладаг ажилчдын тоо буурна гэсэн дүгнэлт гарсан.
Судалгааны үр дүнг дараахь холбоосоос харж болно.
Health Insurance and the Labor Market with Wage Rigidities: Insights from experiments, with Katerina Sherstyuk and Gerard Russo PDF abstract


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: